Ubezpieczenia Turystyczne

  • Pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania
  • Poszukiwanie i ratownictwo
  • Ubezpieczenie bagażu i dokumentów
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • Odpowiedzialność Cywilna
  • Ubezpieczenie w razie odwołania lub wcześniejszego powrotu, anulowania biletu luib noclegu