Ubezpieczenia na Życie

 • Na życie i dożycie
 • Dla wychowujących dzieci
 • Dla kredytobiorców
 • Dla seniorów
 • Chroniące dzieci
 • Nieszczęśliwe zdarzenia
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • poważne zachorowanie
  • inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób
  • zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa
  • utrata pracy