Ubezpieczenia Majątkowe

 • Ubezpieczenie domu lub mieszkania:
  • kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja
  • od ognia i innych zdarzeń losowych (piorun, zalanie itp.)
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prawnym
 • Ubezpieczenie mienia - wyposażenie, maszyny, środki obrotowe
 • Ubezpieczenie firmy:
  • zdarzenia losowe
  • kradzież z włamaniem
  • szkody w wyniku prowadzenia działalności
 • OC Przewoźnika